Wiadomości z Gminy

herb

  • Zarejestruj się

Aktualności

remondisUrząd Gminy w Baranowie informuje, że firma REMONDIS organizuje bezpłatną zbiórką elektro-odpadów. Kontenery na elekto-odpady udostępnione zostaną w trzech punktach na terenie gminy:

07.09.2015 r. Baranów (plac przy GOPS i poczcie)
09.09.2015 r. Cegłów (plac przed stacją uzdatniania wody obok boiska gminnego)
11.09.2015 r. Kaski (plac przy kościele)

Zbiórka obejmuje odpady takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, drobny sprzęt AGD i RTV. Kontenery zostaną podstawione w wyznaczonych miejscach od godziny 7.00 rano, a odebrane ok. 9.00 dnia następnego. Po przeprowadzonych zbiórkach odpady zostaną przekazane do recyklingu. W przypadku pytań prosimy o kontakt do firmy REMONDIS 46 862 20 42 lub do Urzędu Gminy w Baranowie tel. 46 858 13 50

Barwy wolontariatu Projekt Plakatu-page-002Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz piąty ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu", którego głównym celem jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców naszego województwa.

Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Wolontariat to idea, z którą łączą się ważne wartości, takie jak altruizm, empatia, solidarność. Doskonale wiedzą o tym wolontariusze - ludzie, którzy z potrzeby serca angażują się w niesienie pomocy potrzebującym, biednym, chorym oraz w szeroko pojętą pracę na rzecz różnych środowisk, instytucji i organizacji działających w wielu obszarach życia społecznego.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Tamara Borkowska

plakat dozynkowy

o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów obejmującego fragment wsi Boża Wola – Obszar 1, w skład którego wchodzą działki ew. nr 17/2, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12, 17/14, 17/15, 17/16, 17/17, 17/18, 17/19, 17/20, 17/21, 17/22, 17/23, 17/24, 17/26 i 174/1 we wsi Boża Wola gmina Baranów.

herbNa podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. 2015 poz.199), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Baranów Nr XXV/149/2009 z dnia 12 marca 2009 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów obejmującego część obrębu geodezyjnego wsi Boża Wola i uchwały Rady Gminy Baranów Nr XLIV/241/2014 z dnia 15 października 2014 r., w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Baranów Nr XXV/149/2009 z dnia 12 marca 2009 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów obejmującego fragment wsi Boża Wola – Obszar 1, w skład którego wchodzą działki ew. nr 17/2, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12, 17/14, 17/15, 17/16, 17/17, 17/18, 17/19, 17/20, 17/21, 17/22, 17/23, 17/24, 17/26 i 174/1 we wsi Boża Wola gmina Baranów.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów obejmującego fragment wsi Boża Wola – Obszar 1, w skład którego wchodzą działki ew. nr 17/2, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12, 17/14, 17/15, 17/16, 17/17, 17/18, 17/19, 17/20, 17/21, 17/22, 17/23, 17/24, 17/26 i 174/1 we wsi Boża Wola gmina Baranów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

pdf-iconRys. planu Boża Wola - Obszar 1 - 27 luty 2015.pdf

pdf-iconPlan - fragment Boża Wola - Obszar 1 - 27 luty 2015.pdf

Dzialaj Lokalnie logoDziałasz w organizacji pozarządowej w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców? Potrafisz skutecznie pozyskiwać finanse z różnorodnych źródeł na swoją działalność? Współpracujesz z różnymi partnerami w swojej społeczności? Chcesz wspierać aktywność mieszkańców i przyznawać dotacje na inicjatywy obywatelskie? Zgłoś się do konkursu Programu „Działaj Lokalnie", w którym poszukujemy nowych kandydatów na Ośrodki Działaj Lokalnie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na wnioski do 10 września.

Do konkursu na Ośrodki Działaj Lokalnie mogą przystąpić stowarzyszenia oraz fundacje, zainteresowane prowadzeniem lokalnych programów grantowych na obszarze od 4 do kilkunastu gmin z wyłączeniem obszarów, na których działają dotychczasowe ODL.

Od zainteresowanych organizacji oczekujemy między innymi umiejętności pozyskiwania środków finansowych oraz doświadczenia w realizacji projektów społecznych. Ważne jest również, aby misja organizacji była zbieżna z celami Programu „Działaj Lokalnie", dlatego też szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie organizacje działające na rzecz rozwoju lokalnego – zachęca koordynatorka Programu Iwona Olkowicz.

Zasady rekrutacji

We wrześniu br. spośród nadesłanych zgłoszeń około 10 organizacji (kandydatów na ODL), przejdzie do drugiego etapu rekrutacji. Będzie to spotkanie z zespołem powołanym przez PAFW i ARFP służącemu poznaniu bliżej potencjału organizacji i planu uruchomienia konkursu. W drugim etapie ostatecznie wybranych zostanie 3-5 organizacji, które w listopadzie 2015 przejdą cykl szkoleń poświęconych prowadzeniu lokalnych programów grantowych w ramach „Działaj Lokalnie". Począwszy od 2016 roku nowe ODL będą corocznie realizowały lokalne konkursy grantowe wspólnie z obecnymi członkami Sieci ODL. Ponadto w lipcu PAFW i ARFP uruchomią pilotażowo nabór na tzw. Afiliowane ODL.

Czym są ODL-e?

Ośrodki Działaj Lokalnie (60 w całej Polsce) to wyłaniane w otwartych konkursach stowarzyszenia oraz fundacje organizujące konkursy grantowe dla mniejszych organizacji i grup nieformalnych. Jednocześnie pozyskują dodatkowe fundusze na dotacje lokalne, przekazują pieniądze na realizację nagrodzonych projektów i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem. Wśród osób będących w składzie komisji grantowych są niezależne autorytety i darczyńcy. Gwarantuje to, że dotacje przyznawane są organizacjom i grupom nieformalnym, które mają pomysł na działania odpowiadające na faktyczne potrzeby mieszkańców. Wspólnym mianownikiem wspieranych inicjatyw jest dobro wspólne oparte na lokalnej aktywności oraz angażowaniu do projektów różnych środowisk i partnerów. Jak mówi Paweł Łukasiak z Akademii Rozwoju filantropii w Polsce: 15 lat temu wyszliśmy z założenia, że „z bliska widać lepiej" i powierzyliśmy przeprowadzenie małych konkursów grantowych lokalnym organizacjom, które znają najlepiej potrzeby i zasoby swoich społeczności. Wiedzą, jak dotrzeć do naprawdę potrzebujących, kogo wesprzeć, z kim współpracować.

„Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Więcej informacji oraz lista ODL na www.dzialajlokalnie.pl

Zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/DzialajLokalnie
logo pafw

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria