Wiadomości z Gminy

herb

  • Zarejestruj się

Aktualności

wscieklizna

Szczepienia ochronne w kierunku wścieklizny na terenie Gminy Baranów odbędą się:

• Stanisławów 03.08.2019 (sobota) w godz. 15:00 - 19:00

Koszt: 25 złotych
Szczepienia przeprowadzi lek. weterynarii Ryszard Tomaszewski 602-688-793

O terminach w kolejnych miejscowościach będziemy informowali na bieżąco.

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim informuje, że od dnia 15.07.2019 r., zostanie zamknięty dla ruchu remontowany odcinek drogi powiatowej nr 1516W w m. Holendry Baranowskie. W związku z zamknięciem został wyznaczony objazd z wykorzystaniem dróg powiatowych nr 3832W relacji Baranów - Jaktorów oraz 1514W Jaktorów - Budy Zosine (do drogi powiatowej nr 1516W). Utrudnienia w ruchu drogowym potrwają od dnia 15.07.2019 do dnia 26.07.2019r.

 

MAPA DRÓG POWIATOWYCH

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ) Wójt Gminy Baranów zawiadamia, iż od 1 sierpnia 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/57/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca 2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty

od 1 sierpnia 2019 r. stawki opłat będą wynosiły:

- odpady zbierane w sposób selektywny (segregowany)      - 27,00 zł od osoby 

- odpady zbierane w sposób nieselektywny (zmieszany)     - 42,00 zł od osoby 

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej na podstawie danych zawartych już w złożonych wcześniej deklaracjach.

W sytuacji, gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba osób, sposób gromadzenia odpadów), właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2018. r. poz., 1454).

W związku z powyższym bardzo prosimy o dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w w/w wysokości od 1 sierpnia 2019 roku.

TERMINY PŁATNOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie wynikającej ze złożonej w Urzędzie Gminy deklaracjibez wezwania w terminach ustalonych Uchwałą Nr XXVII/130/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 28 listopada 2012 r.  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baranów:

Urząd Gminy Baranów informuje, iż w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, tzw. suszą. Wojewoda Mazowiecki wydał zarządzenie, zgodnie z którym powołano komisje do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych, których w wyniku suszy wystąpiły starty w gospodarstwie rolnym.

Zgodnie z tym na terenie Gminy Baranów w okresie od kwietnia do czerwca 2019 r. wystąpienie suszy odnotowano wśród upraw rolnych takich jak: zboża jare i ozime, krzewy owocowe, truskawki, kukurydza na ziarno i kiszonkę, rośliny strączkowe oraz rzepak i rzepik. Wnioski o oszacowanie strat należy składać w terminie od 8 lipca do 17 lipca, w Urzędzie Gminy w Baranowie ul. Armii Krajowej 87, w pokoju nr. 1. Wzór wniosku o oszacowanie strat zamieszczony poniżej. Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty obszarowe z 2019 r., oraz księgę rejestracji zwierząt bądź kopie paszportów, dla producentów rolnych prowadzących hodowlę.

Warunkiem oszacowania szkód przez komisje powstałych w wymienionych uprawach, konieczne jest zachowanie uprawy na polu do czasu przeprowadzenia lustracji, bez wcześniejszego zbioru plonu. Wnioski o oszacowanie strat złożone po terminie, a także dotyczące upraw rolnych, których plony zostały już zebrane z pól, ze względów proceduralnych nie będą mogły być rozpatrzone przez komisje.

W przypadku wystąpienia problemów z wypełnieniem wniosku o oszacowanie strat. Pomocą służy doradca MODR, pełniący dyżur w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

WNIOSEK SUSZA

W związku z pismem kierowanym do Przewodniczącego Rady Gminy Baranów przez Przedstawicieli Rodzin wielodzietnych, załączone zostaje wspomniane pismo wraz z odpowiedzią. 

 

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria