Wiadomości z Gminy

herb

  • Zarejestruj się

Aktualności

pomiary-geodezyjneNiniejszym informujemy, iż na podstawie Zarządzania Starosty nr 38/2018 z dnia 30 lipca 2018r. jest prowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze gm. Baranów dla obrębów ewidencyjnych : Boża Wola i Żaby w trybie przepisów art.24a ust.l ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.,pozycja 2101 ze zmianami).

Wykonawcą prac w zakresie modernizacji EG i B jest firma PUG-K „Giełda" s.c., ul. Kraszewskiego 21/2 05-800 Pruszków. Przewidywany czas zakończenia prac związanych z modernizacją to lipiec 2019 r.

Prace mają na celu:
- poprawienie jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie położenia punktów granicznych i przebiegu granic działek ewidencyjnych, dla których dane te były pozyskane z niewystarczającą dokładnością,
- uzupełnienie zbiorów ewidencji gruntów i budynków o brakujące dane , w szczególności dotyczące budynków i nieruchomości lokalowych lub modyfikację istniejących danych ewidencyjnych w celu dostosowania do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 1034 ze zmianami).
Pamiętajmy, w interesie każdego właściciela nieruchomości objętej w/w pracami jest zebranie rzetelnej informacji na podstawie, której zostanie zmodernizowana baza danych o gruntach, budynkach i lokalach dla wsi Boża Wola i Żaby.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

WNIOSEK DO POBRANIA

dozynki-2018

nie-palimyPrzypominamy.

Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego wprowadził na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Przypominamy także, że oprócz wymagań dotyczących użytkowanych i nowych źródeł ogrzewania na paliwa stałe, uchwała wprowadza zakaz stosowania następujących paliw:

  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Kupując paliwo na opał, mieszkańcy powinni domagać się od sprzedawców certyfikatów/dokumentów potwierdzających (na piśmie) odpowiednie parametry zakupionego towaru. Zakup powinien być udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą). Dokumenty te będą stanowiły dowody w trakcie przeprowadzania kontroli jakości paliw stosowanych przez mieszkańców.

Należy pamiętać, że osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem 500 zł lub grzywną do 5000 zł, a udaremnienie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k.

mazowszeW związku z przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1254/359/18 w sprawie projektu planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 zachęcamy mieszkańców do wyrażenia własnych opinii i uwag do planu w terminie do 1 września 2018 r.

Dokument został zamieszczony:
• W serwisie internetowym Ssamorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl, w zakładce ekologia i środowisko - odpady - plany gospodarki odpadami - aktualizacje;
• W biuletynie informacji publicznej - https://bip.mazovia.pl/;
• Na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego - www.dialog.mazovia.pl.

Opinię lub ewentualne uwagi do dokumentu proszę przesłać w formie papierowej na adres:
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa oraz drogą elektroniczną w wersji edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria