Wiadomości z Gminy

herb

  • Zarejestruj się

Aktualności

szkody łowieckieW związku ze zdarzającymi się na terenie naszej gminy przypadkami dokonywania przez zwierzęta dzikożyjące szkód łowieckich w uprawach rolnych informujemy, że Gmina Baranów nie jest właściwym organem do którego kierować należy roszczenia z tytułu szkód łowieckich. W piśmie skierowanym do Wójta Gminy Baranów przez Pana Piotra Chmielewskiego, Sekretarza Zarządu Koła Łowieckiego "GRUNWALD" czytamy m.in.:

"Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.03.2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. z 2010 r., poz. 272), w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 1226 z późn. zm.), Zarząd Koła Łowieckiego „GRUNWALD" przy Komendzie Głównej Policji w Warszawie informuje, że na terenie dzierżawionych przez nas obwodów łowieckich osobami uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych są:

w obwodzie nr 417: Gospodarz Obwodu nr 417 - Kol. Tomasz PIETRZAK
Zam. Elżbietów 10, 96-516 Szymanów, Tel. 696 821 330
w obwodzie nr 401: Gospodarz Obwodu nr 401 - Kol. Cezary BARTCZAK
Zam. Plecowice 70B, 05-088 Brochów, Tel. 601 957 386

Jednocześnie informuję, że właściciel lub posiadacz gruntu na którym powstała szkoda (rolnik), zgłasza szkodę wyłącznie w formie pisemnej do ww. osoby, w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia (w przypadku szkód wyrządzonych w sadach - w terminie 14 dni od dnia jej powstania) - wzór zgłoszenia szkody w załączeniu do pisma."

Poniżej zamieszczamy oryginał ww. pisma, oraz formularze zgłoszenia szkód łowieckich, które należy składać bezpośrednio u wskazanych powyżej osób (Gospodarzy Obwodów).

Informacja własna
fot. Tygodnik Ciechanowski

pdf-iconOryginał pisma

pdf-iconZgłoszenie Obwód 401

pdf-iconZgłoszenie Obwód 417

barszcz sosnowskiegoBarszcz Sosnowskiego, potocznie nazywany "zemstą Stalina", to roślina, która jest bardzo niebezpieczna dla ludzi, a zwłaszcza dzieci. Kontakt z nią powoduje oparzenie skóry, podobne do oparzenia wrzątkiem, czego następstwem są ropne pęcherze gojące się nawet przez kilka lat. Sprawdź, co to jest barszcz Sosnowskiego, gdzie można go spotkać, jakie są charakterystyczne objawy poparzenia tą rośliną i jak je leczyć.

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.), potocznie "zemsta Stalina", to groźna dla ludzi roślina, powodująca przede wszystkim oparzenia skóry, ale w określonych sytuacjach mogąca przyczynić się nawet do śmierci osoby, która miała z nią kontakt. Barszcz Sosnowskiego to inwazyjny chwast należący do rodziny selerowatych (Apiaceae). Do Polski został sprowadzony z Kaukazu pod koniec lat 50. XX wieku. W czasach stalinowskich rozpoczęto jego uprawę na wielką skalę, ponieważ miał służyć jako pasza dla bydła, jednak niedługo potem zaprzestano jego uprawy. Bardzo często rośnie w tych samych skupiskach, co barszcz olbrzymi (mantegazyjski), który jest równie niebezpieczny co Sosnowski.

Barszcz Sosnowskiego można pomylić z wyrośniętym koprem, ale jest od niego o wiele wyższy - osiąga nawet 4 metry wysokości. Chwast ma zieloną bruzdowaną łodygą, która w dolnej części jest pokryta fioletowymi plamkami. Jego liście są duże i szerokie (o średnicy do 150 cm), o zaostrzonych końcówkach, a kwiaty zebrane w gęsty i duży baldach są białe.

Dlaczego barszcz Sosnowskiego jest niebezpieczny?

Za nami czwarty już zlot rowerowy. 28 czerwca prawie 300 rowerzystów zwiedziło gminę Baranów. Również w tym roku dla uczestników przygotowane były trzy trasy: z Baranowa, z Bożej Woli i z Kask. Każda z tras liczyła 17 km. Na mecie – placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach na uczestników czekał poczęstunek przygotowany przez sołectwo Osiny i OSP.

Wśród rowerzystów można było dostrzec Pana Marka Wieżbickiego – Starostę Grodziskiego, Pana Andrzeja Kolka – Wójta Gminy Baranów oraz Radnych Gminy Baranów.

Pomimo upalnej pogody, trudnych sytuacji i wypadków na trasie nie było – zapewnione przez Ochotnicze Straże Pożarne z Baranowa, Bożej Woli i Kask wozy strażackie zadbały o bezpieczeństwo rowerzystów.

Założeniem rajdu było zachęcenie do rekreacji i spędzania wolnego czasu w sposób aktywny przez całe rodziny, dlatego po dotarciu na metę i posiłku regeneracyjnym Animator sportu – Robert Błaszczyk poprowadził gry i zabawy rodzinne. Dla najmłodszych przygotowany był również kącik z malowaniem buziek, a dla starszych nauka pierszej pomocy przez Warszawską Grupę Wysokościową S12.

Wszystkim uczestnikom konkursów zostały wręczone nagrody. Podczas Zlotu został nagrodzony także najmłodszy uczestnik Zlotu – Ola Kuran z Nowej Pułapina oraz najstarszy uczestnik Zlotu – Pan Czesław Dziewulski z Żab i Pan Antoni Celiński z Bożej Woli.

W tym roku po raz pierwszy, Wójt Gminy Baranów wręczył rowery trójkołowe dla osób mających problemy z poruszaniem się. Rowery trafiły do Samanty Kośmińskiej, Dawida Świniarka oraz Artura Bodycha.

Tradycją jest, że na zakończenie Zlotu odbywa się losowanie nagrody głównej – roweru. Szczęśliwy numer to 48 na trasie Boża Wola - Osiny należący do Pani Ewy Wojtczuk z Bożej Woli. Gratulujemy.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w uczestnictwo i współorganizację Zlotu rowerowego Osiny 2015.

Zapraszamy do galerii zdjęć z wydarzenia.

Karolina Kruk-Szymaniak

VIII Sesja Rady Gminy BaranówW dniu 24 czerwca 2015 r. odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Baranów. Jest to jedna z ważniejszych sesji, odbywających się w ciągu roku, gdyż Rada Gminy podczas obrad podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Baranów z tytułu wykonania budżetu gminy za rok miniony. Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy Baranów absolutorium z tytułu wykonania budżetu, wyrażonym w uchwale Nr VIII/34/2015.

Podczas obrad na czerwcowej sesji Rada Gminy podjęła szereg uchwał dotyczących:
1. Uchwała Nr VIII/35/2015 - w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków. Od 1 lipca 2015 roku – za odbiór jednego metra sześciennego ścieków, mieszkańcy gminy zapłacą 7,02 zł brutto.
2. Uchwała Nr VIII/36/2015 – w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2015 roku nastąpi wzrost opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych do 8,50 zł/os. za odpady segregowane i 15 zł/os. za odpady zmieszane miesięcznie.

Stypendia za wyniki w nauce Wójta Gminy Baranów za rok szkolny 2014/2015 zostały rozdane na zakończenie roku szkolnego we wszystkich szkołach w gminie Baranów. Zgodnie z Uchwałą Nr IV/18/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lutego 2015 r. i Uchwałą Nr VIII/40/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w placówkach dla którym organem prowadzącym jest Gmina Baranów uczeń musi mieć co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania oraz:

  • średnią ocenę z całego roku szkolnego 5,5 w szkole podstawowej, 5,3 w gimnazjum lub
  • uzyskał najwyższe wyniki na sprawdzianie ucznia klasy VI, lub jednym z egzaminów gimnazjalnych (część humanistyczna lub matematyczno-przyrodnicza lub język obcy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym), nie mniej niż 90% maksymalnej liczby punktów, lub
  • został laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim uzyskanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach,

Za rok szkolny wyróżnionych zostało 36 uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy Baranów, w tym:

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria