Wiadomości z Gminy

herb

  • Zarejestruj się

Aktualności

Informujemy, iż uchwałą Rady Gminy Baranów XXXVII/180/2017 z dnia 29.12.2017, od dnia 1 lutego 2018 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana podyktowana jest zakończeniem dotychczasowej umowy z konsorcjum Remondis - Zebra i przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów oraz ze wzrostem kosztów odbioru odpadów, wykazanym w nowej ofercie. Tym samym Rada Gminy zmuszona została do zwiększenia dotychczasowych stawek opłat.

Wysokość miesięcznej opłaty za jedną osobę zamieszkałą od 1 lutego 2018 r. wynosi:

11,00 zł – jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny,
20,00 zł – jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny.

Zawiadomienia o zmianie stawki doręczone zostaną do Państwa przez sołtysów wsi, a także za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.. W przypadku nieotrzymania zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, mimo zbliżającego terminu płatności (w tym przypadku 31.01.2018) prosimy o naliczenie opłaty i terminowe uiszczenie jej u sołtysów, w Kasie Urzędu lub przelewam na indywidualny numer rachunku bankowego (który pozostaje niezmieniony) uwzględniając nowe stawki opłat oraz liczbę mieszkańców nieruchomości zgodnie ze złożoną deklaracją.

Pragniemy również poinformować, iż w związku z wysyłką zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie są Państwo zobligowani do złożenia ponownych deklaracji, z tytułu nowej stawki.

Floriany logotyp poziomy RGBZwiązek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Redakcja miesięcznika "Strażak" zapraszają wszystkie aktywne społecznie Ochotnicze Straże Pożarne do udziału w II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2018.
Zgłoszenia można nadsyłać do 28 lutego 2018 roku w kategoriach:
• Infrastruktura • Bezpieczeństwo • Ochrona środowiska i ekologia • Estetyka przestrzeni publicznej • Edukacja • Sport, rekreacja i turystyka • Kultura i tradycja • Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna • Innowacje oraz integracja cyfrowa • Współpraca zagraniczna • Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca • „Ratujemy i Uczymy Ratować" – kategoria specjalna WOŚP

Projekty nagradzane są w dwóch grupach:
I. Realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie
II. Realizowane przez OSP wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami).

Spośród nadesłanych inicjatyw Kapituła Konkursowa wskaże nominowanych do nagrody, a podczas Gali wręczenia FLORIANÓW ogłosi zwycięzców.

ustawa-antysmogowa-mazowieckie24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 27.10.2017 r., poz. 9600), tzw. „uchwałę antysmogową". Przyjęcie uchwały zostało poprzedzone wielomiesięcznym procesem uzgodnień i konsultacji społecznych. Dzięki Państwa współpracy na etapie formułowania przepisów uchwały, został wypracowany akt prawny, który pozwoli poprawić stan jakości powietrza na Mazowszu.
Głównym celem uchwały jest doprowadzenie do obniżenia poziomów stężeń pyłów zawieszonych PM 10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu poprzez wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw.
Uchwała wprowadza konieczność wymiany nieekologicznych źródeł ciepła (kotłów, pieców, kominków) oraz zakaz spalania najgorszych jakościowo paliw. Zmiany te będą jednak stopniowe. Trzeba mieć świadomość, że koszty wymiany kotłów będą znacznie niższe niż szacowane koszty ekonomiczne złej jakości powietrza.

CZYTAJ DALEJ

koncert-koled-2018-030Około świąteczny czas to zwykle okres w którym odbywają się tradycyjne jasełka i różnorodne koncerty tematycznie związane ze świętami bożego narodzenia. Młodzieżowa Rada gminy Baranów od kilku lat corocznie jest organizatorem takiego świątecznego koncertu, który odbywa się cyklicznie w parafialnych kościołach na terenie naszej gminy.
Na tegorocznym Koncercie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych spotkaliśmy się w gościnnych progach kościoła pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe w Bramkach, który chociaż położony jest na terenie sąsiedniej gminy Błonie to swoim zasięgiem obejmuje również baranowskie miejscowości takie jak Boża Wola, Bronisławów czy Żaby.
koncert-koled-2018-008Koncert rozpoczął występ młodego muzyka Ignacego Dąbrowskiego, który wykonał na skrzypcach instrumentalne wersje znanych polskich kolęd. Później wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kask, która wykonała wiązankę świątecznych utworów, zaś po niej zaprezentowały się chóry z baranowskich szkół, które zaprezentowały przygotowane specjalnie na tę okazję znane i mniej znane bożonarodzeniowe utwory, wśród których znalazła się również jedna z najbardziej znanych kolęd „Cicha Noc", którą młodzi artyści zaprezentowali w kilku językach.
koncert-koled-2018-041Świąteczny koncert był także okazją do uroczystego pożegnania dotychczasowego opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy, Pani Doroty Rokickiej, której podziękowaliśmy za wspaniałą wieloletnią pracę na rzecz MRGB oraz powitania nowego – Pani Pauliny Mateusiak. Całość zakończyło oczywiście wspólne śpiewanie koląd :)
Podczas koncertu zbieraliśmy także pieniądze na rehabilitację naszego kolegi Mariusza Dębeckiego. Zebrana kwota przeszła nasze najśmielsze oczekiwania! Dzięki Państwa WIELKIM SERCOM zebraliśmy 4360,17zł. Jeszcze raz bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY zarówno w imieniu Mariusza jak i swoim własnym. Cała Młodzieżowa Rada Gminy Baranów, pragnie także bardzo serdecznie podziękować lokalnej społeczności za wsparcie okazane przy organizacji tegorocznego Koncertu Kolęd Pastorałek i Piosenek Świątecznych.

Pełne opracowanie będące podstawą obrad Rady Ministrów. Całość wraz z załącznikami.

"Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej"

pdf-iconOficjalny dokument w postaci pliku pdf do pobrania

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Malinowska
Wykup ziem pod budowę CPK
Dzień dobry, W jaki sposob właściciele ziem rolnych zostaną powiadomieni o możliwości sprzedaży ziem pod budowę CPK?W jaki sposób ustalona zostanie cena sprzedaży za metr kwadratowy?? Pozdrawiam
czwartek, 01, marzec 2018
Szabelska
Zatroskani
Jak będą naliczane rekompensaty z tytułu konieczności przesiedlenia się i zakupu nowej nieruchomości mieszkalnej, jeśli obecna nieruchomość jest obciążona kredytem hipotecznym w CHF, a wartość kredytu z racji różnicy kursów przewyższa wartość nieruchomości? Mozliwe ,że rekompens...
piątek, 16, luty 2018
Harmala
Następne spotkanie + kolej
Witam, Pan Mikołaj Wild na grudniowym spotkaniu powiedział, że będziemy się spotykać nie rzadziej jak co 2 miesiące. Dwa miesiące właśnie minęły. Kiedy następne spotkanie? Obiecano także przebieg korytarzy kolejowych. Czy otrzymamy takie informacje?
środa, 14, luty 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl