Wiadomości z Gminy

herb

  • Zarejestruj się

Aktualności

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) zawiadamiam o zwołaniu
na dzień 31.01.2018r. (środa)
XXXVIII Sesji Rady Gminy Baranów

i zapraszam do wzięcia udziału w obradach.
Sesja Rady Gminy Baranów odbędzie się w Urzędzie Gminy w Baranowie o godz. 9:00

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Baranów na rok 2018,
b) w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów,
c) w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów
d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/178/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baranów i zagospodarowania tych odpadów,
4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Bodych

paliwo-rolniczeWójt Gminy Baranów przypomina, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

  • W terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
  • W terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w następujących terminach:

  • 3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Grodzisku MazowieckimSzanowni Państwo
Wójtowie, Burmistrzowie, oraz mieszkańcy miast i gmin położonych na terenie powiatu grodziskiego

Zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie Powiatowego Rzecznika Konsumentów Starostwa Powiatu Grodziskiego w walce z nieuczciwymi praktykami rynkowymi, jakich dopuszczają się nieuczciwi przedsiębiorcy wobec mieszkających na terenie powiatu grodziskiego konsumentów - seniorów.
Ochrona tej grupy konsumentów jest poważnym wyzwaniem dla organów i instytucji tworzących system ochrony konsumenckiej w Polsce. Z racji cech fizycznych (gorszy wzrok i słuch, spowolnione reakcje) i charakteru (dobre wychowanie, wiara w ludzi) ta grupa społeczna jest w szczególny sposób narażona na nieuczciwe praktyki rynkowe. Wielu przedsiębiorców wykorzystuje tę sytuację, prowadząc działalność na pograniczu prawa, naganną etycznie lub wręcz przestępczą. Istotnym problemem jest w szczególności sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa - podczas grupowych pokazów, prezentacji, warsztatów, wykładów' czy pielgrzymek, wycieczek, pobytów w sanatoriach, seniorzy są poddawani zaawansowanym metodom marketingowym, rozbudzającym ich potrzeby i motywującym ich do zakupu. W rezultacie nabywają rzeczy wątpliwej jakości i skuteczności, zazwyczaj za cenę znacznie odbiegającą od ich obiektywnej wartości rynkowej, często zaciągając na ten cel wieloletnie zobowiązania kredytowe.

Nie w każdym przypadku prawo daje możliwość uznania takiej umowy za niezawartą, wycofania się z takiej umowy. Nie zawsze konsumenci są w stanie zareagować prawidłowo i odpowiednio szybko. Dlatego w procesie ochrony konsumentów kluczowa jest prewencja. Nie należy ułatwiać nieuczciwym przedsiębiorcom ich niecnego procederu.

Młodzieżowy Teatr SKENEOdkryj swój talent! DOŁĄCZ DO NAS!

Dwie grupy wiekowe! 6 – 11 lat 12 – 17 lat
Zapisy do 30 stycznia (tel. 602 184 447)
w programie m.in.: wyjazdy do teatru happeningi, ruch sceniczny rozwój wyobraźni, interpretacja tekstu, improwizacja

teatr-blaszany-bebenekGminna Biblioteka Publiczna w Baranowie w ramach "Zimowych Ferii w Bibliotece" zaprasza wszystkie dzieci do filii biblioteki w Kaskach w dniu 18 stycznia 2018 roku o godzinie 15:00, na występ teatrzyku "Blaszany Bębenek".

WSTĘP WOLNY !

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Malinowska
Wykup ziem pod budowę CPK
Dzień dobry, W jaki sposob właściciele ziem rolnych zostaną powiadomieni o możliwości sprzedaży ziem pod budowę CPK?W jaki sposób ustalona zostanie cena sprzedaży za metr kwadratowy?? Pozdrawiam
czwartek, 01, marzec 2018
Szabelska
Zatroskani
Jak będą naliczane rekompensaty z tytułu konieczności przesiedlenia się i zakupu nowej nieruchomości mieszkalnej, jeśli obecna nieruchomość jest obciążona kredytem hipotecznym w CHF, a wartość kredytu z racji różnicy kursów przewyższa wartość nieruchomości? Mozliwe ,że rekompens...
piątek, 16, luty 2018
Harmala
Następne spotkanie + kolej
Witam, Pan Mikołaj Wild na grudniowym spotkaniu powiedział, że będziemy się spotykać nie rzadziej jak co 2 miesiące. Dwa miesiące właśnie minęły. Kiedy następne spotkanie? Obiecano także przebieg korytarzy kolejowych. Czy otrzymamy takie informacje?
środa, 14, luty 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl