Wiadomości z Gminy

herb

  • Zarejestruj się

Aktualności

OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy w Baranowie złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Dokumentacja dotyczy przebudowy drogi gminnej w Karolinie nr 150109W relacji Cegłów-Karolina (Kłudno). Wnioskowana kwota dotacji 780.293,00 zł. Planowany łączny koszt inwestycji 1.303.821,00 zł.
Urząd Gminy w Baranowie zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego z prośba o udzielenie dotacji celowej w wysokości 1.050.000,00 zł z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn: "Nadbudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Bożej Woli".

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „Baranów I" ma zaszczyt zaprosić na VIII Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej, które odbędzie się w dniu 30.05.2018r. o godz. 13.00 w Bibliotece w Kaskach.
Początek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał:
a) zatwierdzenie statutu
6. Dyskusja
7. Wolne wnioski.
Obecność obowiązkowa

PRZEWODNICZĄCY
Gminnej Spółki Wodnej
Bogdan Borowski

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „Baranów I" ma zaszczyt zaprosić na VIII Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej, które odbędzie się w dniu 30.04.2018r. o godz. 12.30 w Bibliotece w Kaskach.
Początek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności GSW za 2017rok.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017rok.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego GSW i udzielenie absolutorium zarządowi GS W za 2017r.
9. Podjęcie uchwał:
a) zatwierdzenie statutu
b) przyjęcie budżetu na 2018 rok,
c) przyjęcie planu pracy na 2018 rok,
10. Dyskusja
a) nad konserwacją rowów na terenach, które nie są oskładkowane,
b) brak koordynacji przy przebudowach sieci drenarskiej,
c) niszczenie sieci drenarskiej poprzez nasadzanie drzew.
11. Wolne wnioski.
Drugi termin Walnego Zgromadzenia o godz. 13.00

PRZEWODNICZĄCY
Gminnej Spółki Wodnej
Bogdan Borowski

Urząd Gminy w Baranowie złożył wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego" o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja obejmuje przebudowę ogólnodostępnego i niekomercyjnego poddasza Szkoły Podstawowej w Golach w celu wykorzystania przestrzeni na pracownie i kluby zainteresowań dla mieszkańców z terenu gminy Baranów. Koszty planowanej inwestycji – 379.935,60 zł; przy wkładzie własnym 138.904,46 zł.

 
 
 
 

projekty-unijne

referendum-w-baranowie

Indeks Jakości Powietrza

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Dwużnik
Obszar lotniska
Witam, Według kolejnej z mapek wschodnia granica CPK kończy się na strumyku Pisia Tuczna zaraz za Stanisławowem. Wybudowany dom jest położony od Pisi w linii prostej 300 metrów we wsi Basin. Jak takie grunty będą brane pod uwagę? Jak wyglądają plany infrastruktury drogowo-kolejowej dl...
wtorek, 19, czerwiec 2018
Piłowski
cpk
Panie ministrze czy mozna jakoś pomuc przy realizacji tak wielkich planów dla rozwoju polski
środa, 13, czerwiec 2018
Piłowski
cpk
kiedy zacznie się wstępny wykup bardzo duzo ludzi jest zainteresowanych krzykacze na spotkaniu chcą kupic od rolników ziemie po duzo mniejszych pieniądzach jak by nie było lotniska i zadowoli się kilka osób a nie cały kraj jest w tym interes
środa, 13, czerwiec 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl