Wiadomości z Gminy

herb

  • Zarejestruj się

unia-europejska

Gmina Baranów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Nauka czyni mistrza – kompleksowe programy rozwoju edukacji w szkołach Gminy Baranów" w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1.Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020".

Celem projektu jest unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie gminy Baranów w 3 Szkołach Podstawowych i 2 Gimnazjach w okresie lipiec 2017 r. – sierpień 2018 r.

W ramach projektu przewidziano wdrożenie 4 kompleksowych programów edukacyjno-naprawczych obejmujących uczniów i nauczycieli, tj. wsparcie kompetencji kluczowych i niezbędnych umiejętności na rynku pracy, wzmocnienie nauczania opartego na eksperymentach i praktycznym wykorzystaniu narzędzi TIK oraz indywidualizacja wsparcia dla uczniów wykazujących problemy w nauce, w tym młodszych i niepełnosprawnych. W projekcie zaplanowano również obóz naukowy pod nazwą Eksperymenty.

Wartość całkowita projektu wynosi 497 017 zł, natomiast kwota dofinansowania to 472 166 zł (95%).

geoportal-sdi-baranow.png

 

szkoly-i-przedszkole

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria

gminny-program-azbest

SUW Kaski

OSP Boża Wola

partnerskie-gminy-baranow

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl