Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących najmu części budynku Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kaskach przy ul. Królewskiej 23 na utworzenie przedszkola niepublicznego.

Załączniki:

Zarządzenie

Ogłoszenie

Formularz zgłoszenia opinii PDF

Formularz zgłoszenia opinii DOC (Word)

Klauzula informacyjna RODO