Na ostatnim spotkaniu Rady Społecznej ds. CPK z udziałem przedstawicieli spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. w dniu 28.10.2019 Rada Społeczna jednogłośnie przyjęła Stanowisko wyrażające rozczarowanie formą oraz rezultatami konsultacji na zaplanowane tematy.

Tematami zaplanowanymi do konsultacji były:

  1. Podsumowanie pracy Punktu Konsultacyjnego w Urzędzie Gminy Baranów.
  2. Uzasadnienie dla wyboru lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego w kontekście zleconych analiz oraz przeprowadzonych badań.
  3. Rekompensata dla mieszkańców oraz dla Gmin za uciążliwości i straty spowodowane zaistniałym zahamowaniem rozwoju i zatrzymaniem inwestycji w gminach.
  4. Proponowany tryb pracy nad zmianami w Ustawie  z dnia 10 maja 2018 o Centralnym Porcie Komunikacyjnym przy udziale Społecznej rady ds. CPK.
  5. „Renta położenia"- forma rekompensaty dla osób i firm za nieplanowaną konieczność opuszczenia swoich miejsc zamieszkania i miejsc pracy lub za utratę komfortu życia i pracy.
  6. Procedury dotyczące wywłaszczenia i zamiany nieruchomości. Uprzejma prośba o zamieszczenie informacji oraz załączonego stanowiska na stronach Urzędów Gmin: Baranów, Teresin, Wiskitki oraz w gminnych wydawnictwach.

 

W załączeniu treść przyjętego Stanowiska.

                                               

Z poważaniem


Robert Pindor

Przewodniczący Rady Społecznej ds. CPK

Stanowisko Rady Społecznej ds. CPK