Wiadomości z Gminy

herb

  • Zarejestruj się

Aktualności

gops-logoKierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY
Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia – przewidywany okres zatrudnienia 1.11.2017 - 31.12.2018 r.

1) Asystentem rodziny może być osoba, która:
a) posiada obywatelstwo polskie;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
c) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
d) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
e) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) posiada umiejętność podejmowania decyzji.

kontenerMieszkańcu, jeśli chcesz pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, będziesz mógł je wyrzucić do specjalnie w tym celu ustawionych kontenerów!

Wójt Gminy Baranów uprzejmie informuje, iż w październiku odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci. Odpady będą zbierane w wyznaczonych punktach, według następującego harmonogramu:

16.10.2017 plac przy poczcie w Baranowie
18.10.2017 plac przy kościele w Kaskach
20.10.2017 teren przy Stacji Uzdatniania Wody w Cegłowie

Kontenery będą wstawiane od godz. 7:00 i pozostaną do Państwa dyspozycji do godziny 7:00 dnia następnego (24 godziny).

UWAGA!

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych skierowana jest wyłącznie do mieszkańców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej!

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

Baranów - Gmina przyjazna rowerzystomGmina Baranów została laureatem wyróżnienia w konkursie "Gmina Przyjazna Rowerzystom". W czwartek 21 września br. przedstawiciele Gminy Baranów odebrali nagrodę podczas VIII Międzynarodowych Targów Rowerowych Kielce Bike-Expo.
Idea stworzenia konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom powstała w 2012 roku podczas ustanowienia w Polskim Towarzystwie Turystyczno - Krajoznawczym - Roku Turystyki Rowerowej. Konkurs ma na celu zebranie i spopularyzowanie informacji o gminach, które w swoich planach i działaniach uwzględniły potrzeby rowerzystów i stawiają na promocję aktywnego wypoczynku na rowerach. Zlot rowerowy OsinyTworzą rowerową infrastrukturę, pokazują się poprzez organizacje rowerowych imprez i akcji oraz stają się coraz bardziej przyjazne dla rowerowych podróżników.
Certyfikowane i wyróżnione gminy mają możliwość zaprezentowania się na stoisku Rowerem przez Polskę podczas Kielce Bike Expo.
Baranów był jednym z dwóch wyróżnionych gmin w Polsce w kategorii "gmina od 3 000 do 10 000 mieszkańców". Doceniono przede wszystkim organizacje osińskich zlotów rowerowych.
Zlot rowerowy w Osinach organizowany jest corocznie od 2012 r. Rowerzyści mogą wybrać jedną z trzech tras rowerowych których początek znajduje się odpowiednio w Baranowie, Bożej Woli i Kaskach, zaś meta w miejscowości Osiny na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Na mecie na uczestników Zlotu czeka poczęstunek oraz gry i zabawy rodzinne. Organizatorzy wręczają drobne upominki m.in breloczki, kamizelki odblaskowe, kolorowanki - związane bezpiecznym poruszaniem się po drogach. W ostatnim Zlocie rowerowym, który odbył się 25 czerwca wzięło udział 238 rowerzystów.

badania-mammograficzneMasz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?
Niespełna 40% uprawionych Polek zgłosiło się do tej pory na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
Badanie jest bezpłatne, refundowane kobietom w wieku 50 – 69 lat co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy, jeżeli w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

dni-kukurydzy-2017

geoportal-sdi-baranow.png

plakat-pecha-kucha

szkoly-i-przedszkole

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria

gminny-program-azbest

SUW Kaski

OSP Boża Wola

partnerskie-gminy-baranow

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl