"Okiem Wójta"

herb

  • Zarejestruj się

Okiem Wójta

Andrzej Kolek Wojt Gminy BaranówPoniżej publikujemy wywiady przeprowadzone przez naszą redakcję z Wójtem Gminy , które pierwotnie ukazały się w tradycyjnej - papierowej wersji Informatora Gminy Baranów. Wszytkich, którzy nie mieli możliwości zapoznani się wcześniej z tymi materiałami - zapraszamy do lektury.

- W marcu na terenie naszej gminy odbył się cykl zebrań wiejskich. Jakie zagadnienia były na nich poruszane?
- W naszej gminie zebrania wiejskie przeprowadziliśmy w okresie pomiędzy 24 lutego a 24 marca. W związku z upływem kadencji samorządu, głównym celem zebrań był wybór sołtysów i rad sołeckich. Na 21 sołectw będących w naszej gminie, zmiany sołtysów nastąpiły w 2 miejscowościach. W większym stopniu zmienił się skład osobowy rad sołeckich. Zebrania wiejskie były dla mnie okazją do bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, porozmawiania o ich najważniejszych problemach, przekazania informacji co udało się zrobić w poprzedniej kadencji, a także jakie inwestycje planowane są na najbliższe lata. Najczęściej poruszane zagadnienia dotyczyły infrastruktury, a więc: stanu technicznego dróg, budowy kanalizacji, oświetlenia ulicznego, oraz spraw dotyczących życia społecznego gminy.
- Od nowego roku w Urzędzie Gminy funkcjonuje system elektronicznego zarządzania dokumentami, w marcu zaś w całej Polsce uruchomiono system ŹRÓDŁO. Jaki wpływ mają one na funkcjonowanie urzędu oraz obsługę interesantów?
Początek bieżącego roku był dość szczególny, jeśli chodzi o zadania związane z informatyzacją naszego urzędu. Zbiegło się bowiem w czasie uruchomienie dwóch systemów informatycznych nad którymi prace trwały od dłuższego czasu. Pierwszy z nich – tzw. system „Źródło" to aplikacja pozwalająca na dostęp upoważnionych pracowników urzędu do Systemu Rejestrów Państwowych w którym zgromadzone są wszelkie dane związane z dowodami osobistymi, ewidencją ludności oraz aktami stanu cywilnego. Dostęp pozwala na skrócenie czasu związanego z załatwieniem spraw obywatelskich takich jak wyrobienie dowodu osobistego, zameldowanie lub wymeldowanie mieszkańca czy uzyskanie odpisu aktu małżeństwa lub aktu urodzenia nawet w sytuacji w której ślub lub urodziny miały miejsce w innej gminie, daleko poza miejscem aktualnego zamieszkania. Więcej informacji dotyczących tego systemu znajdą Czytelnicy na łamach bieżącego numeru Informatora.

- Panie Wójcie, spotykamy się po raz pierwszy po wygranych przez Pana wyborach samorządowych. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że są to Pańskie kolejne z rzędu wygrane wybory. Zapewne dla wielu naszych czytelników będących w podobnej sytuacji taka okazja byłaby pretekstem do jakichś przemyśleń czy refleksji. Z pewnością także Pan wraca w tym momencie myślami do początków swojej pracy na stanowisku Wójta Gminy Baranów, i robi na swój własny, prywatny użytek bilans „zysków i strat". Czy w ciągu minionych lat było coś co w jakiś szczególny sposób utkwiło w Pańskiej pamięci ? Co mógłby Pan zaliczyć do swoich sukcesów, a co do porażek?

- Rzeczywiście, po raz pierwszy na urząd Wójta Gminy Baranów wybrany zostałem prawie 20 lat temu. To dość długi okres czasu i pierwsza refleksja, która nieodparcie się nasuwa jest taka, że niestety jestem 20 lat starszy.
A tak na poważnie. Wtedy zupełnie inaczej wyglądał nasz kraj, inna była także nasza gmina. Był to początek funkcjonowania odrodzonego samorządu i wszyscy z ogromną niepewnością, ale przede wszystkim z nadzieją obserwowali pierwsze namacalne efekty jakie przyniosła ze sobą samorządowo – administracyjna reforma kraju z 1990 roku. Najistotniejszą, z naszego „gminnego" punktu widzenia, rzeczą jaką niosła ze sobą reforma było określenie zasad, które umożliwiły lokalnym społecznościom samodzielne podejmowanie konkretnych działań i decyzji, istotnych z punktu widzenia samych mieszkańców, a co najistotniejsze także cele zaczęto określać samodzielnie. Być może właśnie dlatego najbardziej zapadła mi w pamięć moja pierwsza znacząca decyzja, jaką było przyjęcie programu budowy gminnej sieci wodociągowej wraz z własnymi ujęciami wody, bo warto przypomnieć, że w tamtym czasie Gmina Baranów, jako jedyna w ówczesnym województwie skierniewickim nie posiadała własnych urządzeń do zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę. W ciągu tych minionych 20 lat wiele w naszej gminie się zmieniło. Często jest tak, że z perspektywy czasu dochodzi się do wniosku, że pewne rzeczy można było zrobić inaczej, inne być może lepiej. Problem w tym, że dziś lekko i łatwo dokonuje się takich prostych ocen mając za sobą wieloletnie doświadczenie i znając efekty decyzji , które wcześniejsze się podjęło.

geoportal-sdi-baranow.png

plakat-pecha-kucha

szkoly-i-przedszkole

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria

gminny-program-azbest

SUW Kaski

OSP Boża Wola

partnerskie-gminy-baranow

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl