Linia energetyczna 400 kV

herb

  • Zarejestruj się

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV

linia 400 kvPismo Wójta Gminy Baranów skierowane w ostatnich dniach do Zarządu PSE S.A. oraz do wiadomości:

1. Pan Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera R.P. i Pełnomocnik Rządu ds Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Kancelaria Prezesa R.M.
2. Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o. ul. Leona Berensona 32F, 03-287 Warszawa

Szanowny Pan Cezary Szwed
Wiceprezes Zarządu PSE S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

W nawiązaniu do spotkania poświęconego wynikom analizy wielokryterialnej w sprawie wyboru trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew, które odbyło się w dniu 16 maja 2016 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" w Warszawie, poniżej przekazuję najważniejsze uwagi Gminy, sformułowane w oparciu o udostępniony zapis audio ze spotkania.
Wybrany wariant linii wzdłuż drogi krajowej DK50 i autostrady A-2, przebiegający m.in. przez gminę Baranów został wybrany przez wykonawcę analizy wielokryterialnej Pana prof. Andrzeja Kraszewskiego w sposób wskazujący na brak dostatecznej wiedzy merytorycznej z zakresu planowania przestrzennego, urągający zasadom gospodarności i obowiązującym przepisom prawa oraz manipulowania kryteriami wyboru oraz przypisywanych im wag. W dodatku wagi kryteriów zostały ustalone w wyniku ankiety, w której udział wzięła znikomą liczba respondentów uznanych za „społecznych", którzy nie posiadali wiedzy eksperckiej i byli zainteresowani właśnie takim, a nie innym wyborem. W tej sytuacji podważam w całości metodę, kryteria ocen, wagi i sposób przeprowadzenia analizy wielokryterialnej, a w szczególności jej wynik. Pozwalam zatem sobie na stwierdzenie braku uczciwości ze strony autora w jej przeprowadzeniu oraz rzetelności przygotowania samego spotkania i jego przebiegu (brak materiałów pisemnych i pisemnego raportu uzasadniającego prezentację).

linia 400 kvStanowisko Prezydenta Miasta Żyrardowa, Burmistrza Mszczonowa, Wójta Gminy Wiskitki oraz Wójta Gminy Baranów po posiedzeniu Grupy Roboczej w sprawie przebiegu linii 2x400 kV

16 maja 2016 roku, podczas trzeciego spotkania Grupy Roboczej, dokonano prezentacji wyników analizy wielokryterialnej pięciu wariantów korytarzy dla budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew.
W spotkaniu Grupy Roboczej wzięli udział przedstawiciele powiatu żyrardowskiego – Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński, Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek oraz Wójt Gminy Wiskitki Franciszek Grzegorz Miastowski.
Według członków Grupy Roboczej podczas spotkania został wskazany do realizacji wariant korytarza linii uwzględniający w maksymalny sposób interesy strony społecznej, optymalny dla realizacji inwestycji. Głównym argumentem, na którym oparła się przeprowadzona analiza jest fakt, że wybrany wariant wykorzystuje istniejące kanały infrastrukturalne, tj. korytarz drogi krajowej nr 50 i autostrady A2 (tzw. wariant DK50/A2). Analizy dokonał zespół prof. Andrzeja Kraszewskiego z Politechniki Warszawskiej.

linia 400 kvW dniu wczorajszym (30 grudnia 2015 roku) wpłynęła do Urzędu Gminy w Baranowie korespondencja z przedsiębiorstwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne, dotycząca opracowanych przez Wykonawcę oraz Inwestora budowy linii 400kV Kozienice - Ołtarzew propozycji kryteriów według których oceniane będą proponowane warianty. Zgodnie z zapewnieniami PSE, przy opracowywaniu ww. kryteriów wzięte zostały pod uwagę, propozycje i sugestie poszczególnych Gmin oraz Stowarzyszeń reprezentujących mieszkańców. Poniżej zamieszamy skan ww. pisma w formacie pdf.

pdf-iconSkan pisma Polskich Sieci Elektroenergetycznych z 10 grudnia 2015 roku.

linia 400 kvW dalszym ciągu trwają rozmowy i wymiana korespondencji pomiędzy Zarządem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, a jednostkami samorządowymi, dotyczące przebiegu linii wysokiego napięcia 400 kV Kozienice-Ołtarzew. Poniżej przedstawiamy do Państwa wglądu pismo skierowane do Prezesa Zarządu PSE S.A. Pana Henryka Majchrzaka, które podpisane zostało przez: Prezydenta Miasta Żyrardów, Burmistrza Miasta Mszczonów oraz Wójtów gmin Baranów i Wiskitki. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Treść pisma do PSE w formacie pdf.

linia 400 kvTo było gorące, dosłownie i w przenośni, spotkanie mieszkańców i władz samorządowych gmin powiatu grodziskiego z wojewodą mazowieckim Jackiem Kozłowskim. Tematem rozmowy była kwestia przebiegu linii 400 kV przez teren powiatu grodziskiego.

Wojewoda podkreślił, że dynamicznie rozwijający się obszar wokół Warszawy wymaga bezwzględnego doprowadzenia energii elektrycznej do naszego rejonu z elektrowni w Kozienicach. Kwestią jest tylko wybór najmniej uciążliwej trasy przesyłowej tego prądu. Zarówno mieszkańcy jak i samorządowcy nie wyrażają zgody na próby inwestora, PSE, poprowadzenia linii 400 kV zgodnie z dotychczasowym projektem.

Niewiele nowego, zdaniem mieszkańców, wnosi także propozycja przebiegu wzdłuż drogi nr 50 i autostrady. Mimo dużych kontrowersji i gorących wystąpień, spotkanie pozwoliło na nawiązanie dialogu między władzą wojewódzką, a mieszkańcami. Nadzieję na rozwiązanie problemu niesie zapowiedź powołania Forum Dialogu Społecznego z udziałem inwestora, wykonawcy, radnych wojewódzkich, samorządowców i mieszkańców, gdzie ma szanse powstać kompromisowy, wzbudzający najmniejsze kontrowersje projekt przebiegu linii 400 kV.

Jacek Grabowski, rzecznik prasowy, Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Artykuł pochodzi z portalu www.grodzisk.pl

Transmisje obrad

projekty-unijne

Indeks Jakości Powietrza

referendum-w-baranowie

cpk-pytania-do-pelnomocnika-rzadu

program pos banner ogolny 200x300

Najnowsze pytania do pełnomocnika

Zuchniewicz
Witam
Witam mam pytanie jest nas czworo rodzeństwa i mamy spadek po ojcu jest podzielone i nie wiadomo gdzie co ma i to z tym zrobić. Tam idzie szybką kolej i lotnisko proszę o informację. Pozdrawiam
niedziela, 23, wrzesień 2018
Dwużnik
Plany CPK
Witam Pana Pełnomocnika, Czy kiedyś ktoś doczeka się na jakąś konkretną odpowiedź co dalej z tą wspaniałą inwestycją czy dalej będziemy zbywani propagandą sukcesu dobrej zmiany???? Pozdrawiam Suweren
czwartek, 20, wrzesień 2018
Marek
Działka
Witam, Grunt, który posiadam to działka(grunty rolne gr 5) nie posiadająca mpzp, z dostępem do drogi, do zmiany jej przeznaczenia potrzebne jest jedynie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka ta znajduje się w obszarze potencjalnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jeżeli prognoz...
sobota, 18, sierpień 2018

ustawa-antysmogowa

geoportal-gminy-baranow

program-usuwania-azbestu

gminy-partnerskie

szkoly-i-przedszkole

SUW Kaski

OSP Boża Wola

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria