linia 400 kvSprzeciw gmin i organizacji społecznych wobec rzekomo społecznie przyjętego, podczas prac powołanej przez PSE tzw. "Grupy Roboczej", wariantu przebiegu wysokoenergetycznej sieci przesyłowej 400 kV Ołtarzew-Kozienice, wzdłuż krajowej drogi nr 50 oraz autostrady A2.

pdf-iconPismo do Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju i Wojewody Mazowieckiego