Centralny Port Komunikacyjny
  • Zarejestruj się

lokalizacja-CPK-mW dniu 4 października 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju odbyłem spotkanie z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnikiem Rządu Do Spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP panem Mikołajem Wildem. Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę władz samorządowych, dlatego też oprócz mnie w spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Rady Gminy.
Głównym tematem spotkania było omówienie spraw związanych z zamiarem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w Gminie Baranów.
Z uzyskanych od Pełnomocnika informacji wynika, iż realizacja tego przedsięwzięcia jest obecnie w fazie wstępnej, przed akceptacją Rady Ministrów.
Rozpatrywany obszar na którym ma być zlokalizowany CPK, to teren pomiędzy drogą krajową nr 50, a drogą wojewódzką nr 579, o powierzchni ok.11,4 tys. hektarów, który na mapce otrzymanej od Pełnomocnika jest oznaczony kolorem jasnozielonym i otoczony pomarańczową linią ciągłą (mapka w dużym formacie poniżej). Docelowo lotnisko wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ma zajmować ok. 3 tys. hektarów.

Dla postępowań lokalizacyjnych i środowiskowych konieczne będzie opracowanie przynajmniej dwóch alternatywnych wariantów usytuowania inwestycji. Od początku 2018 roku rozpoczną się prace związane z przygotowaniem koncepcji dla wyboru wariantu.
Ponieważ prace nad przygotowaniem ww. wariantów dopiero się rozpoczną, na tę chwilę nie mam możliwości wskazania żadnych konkretnych lokalizacji. Wiadomo jedynie, że szczegółowe postępowanie lokalizacyjne ma być zakończone do września 2019 roku.
Kolejne 2 lata ma zająć przygotowanie dokumentacji budowlanej, zaś po tym okresie, czyli od roku 2021, ma się rozpocząć budowa, która wg. planów ma potrwać kolejne 6 lat.
W planach zakłada się także budowę w tym samym czasie linii kolejowej Kolei Dużych Prędkości z Warszawy do Łodzi z połączeniem do Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK), a także wybudowanie odcinka linii, który połączy trasę kolejową Warszawa – Poznań z trasą Warszawa – Skierniewice.

Jednocześnie pragnę poinformować, że mając na uwadze naturalne zainteresowanie mieszkańców Gminy Baranów planami budowy CPK oraz dużą ilością doniesień medialnych, nie zawsze niestety sprawdzonych (a często mających charakter zwykłych plotek), uzyskaliśmy zapewnienie Pełnomocnika o utrzymaniu dalszych bezpośrenich kontaktów, tak aby wszelkie informacje dotyczące CPK publikowane w oficjalnych materiałach informacyjnych Gminy Baranów trafiały do Państwa z tzw. pierwszej ręki i były informacjami wiarygodnymi i sprawdzonymi.

Andrzej Kolek

Wójt Gminy Baranów

Kliknij na mapę aby powiększyć

Lokalizacja centralnego portu komunikacyjnego mapa

 

geoportal-sdi-baranow.png

 

szkoly-i-przedszkole

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria

gminny-program-azbest

SUW Kaski

OSP Boża Wola

partnerskie-gminy-baranow

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl