Budowa SUW w Kaskach

herb

  • Zarejestruj się

Budowa SUW w Kaskach

Na budowie stacji uzdatniania wody w Kaskach zakończyła się część prac związana z budową i wyposażeniem obiektu w niezbędny sprzęt i urządzenia.
30 października br. wykonawca oficjalnie zgłosił zakończenie prac, umożliwiając tym samym rozpoczęcie serii procedur odbiorowych. Wykonany został już odbiór inwestorski, zaś w miniony poniedziałek (9 listopada) miał miejsce odbiór części technicznej stacji wykonany przez Urząd Dozoru Technicznego. Odbiór przeszedł pomyślnie, a w najbliższym przeprowadzone zostaną jeszcze odbiory związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym (Państwowa Straż Pożarna), jakością uzdatnianej wody (SANEPID) i chyba najważniejszy przeprowadzony przez nadzór budowlany.

Natychmiast po uzyskaniu pozytywnych wyników wody stacja zostanie włączone do systemu wodociągowego gminy. Przypomnimy, że będzie to bardzo nowoczesna stacja o wydajności 40 m3/h, pracująca w systemie automatycznym z najnowocześniejszymi urządzeniami dostępnymi obecnie na rynku, wyposażona w zbiorniki wody uzdatnionej o pojemności 200 m3. Możliwości stacji pozwolą na pokrycie z nadwyżką pełnego zapotrzebowania na wodę w gminie nawet w okresach suszy. Pozwoli także na poprawę jakości w naszych kranach.

Prace na budowie nowej stacji uzdatnia wody w Kaskach posuwają się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Główna bryła budynku jest już gotowa. Położony został dach oraz zamontowano stolarkę okienną. Trwa ocieplanie budynku, zaś wewnątrz - tynkowanie ścian. W następnej kolejności rozprowadzona zostanie instalacja elektryczna, co umożliwi montaż zbiorników, pomp i urządzeń sterujących.


suw kaski 2015 01suw kaski 2015 03suw kaski 2015 05suw kaski 2015 07suw kaski 2015 08suw kaski 2015 04

 

W mijającym tygodniu na plac budowy stacji uzdatniania wody w Kaskach dostarczone zostały dwa zbiorniki retencyjne do magazynowania wody uzdatnionej, każdy o pojemności 100 m3. Zbiorniki zostały już zainstalowane na przygotowanych wcześniej fundamentach. Na kolejnych etapach prac zostaną one podłączone do instalacji uzdatniającej oraz ocieplone, aby znajdująca się w nich woda w okresie zimowym nie zamarzała.


budowa suw kaski b04 budowa suw kaski b08 budowa suw kaski c01 budowa suw kaski c06 budowa suw kaski c03 budowa suw kaski c02

 

Początek wznoszeni konstrukcji ścian głównego budynku stacji.  Gotowe fundamenty zbiorników retencyjnych.


budowa suw kaski 002budowa suw kaski 002budowa suw kaski 002

 

Ukończona płyta fundamentowa głównego budynku stacji i fundamentów dwóch zbiorników retencyjnych.

budowa suw kaski 002budowa suw kaski 002budowa suw kaski 002budowa suw kaski 002budowa suw kaski 002budowa suw kaski 002budowa suw kaski 002

 

geoportal-sdi-baranow.png

plakat-pecha-kucha

szkoly-i-przedszkole

Menu Główne

Start

Gmina

Informacje

Ogłoszenia

e-Urząd

Galeria

gminny-program-azbest

SUW Kaski

OSP Boża Wola

partnerskie-gminy-baranow

Warto odwiedzić

Powiat grodziski
www.powiat-grodziski.pl

Centrum Kultury w Grodzisku
www.centrumkultury.eu

Radio Bogoria
www.radiobogoria.eu

Gmina Grodzisk
www.grodzisk.pl

Biblioteka w Grodzisku
www.biblioteka.grodzisk.pl

Miasto i Gmina Błonie
www.blonie.pl

Centrum Kultury w Błoniu
www.centrumkultury.com.pl

Bramki
www.bramki.com.pl